Vrienden van

 

Voor 10 euro per jaar bent U al vriend van

de speelgoedbank IKROS.

Wij willen dit geld gebruiken voor de leeftijd

8-13 jaar omdat wij hiervoor relatief minder

speelgoed binnen krijgen

U steunt hiermee ons werk en helpt

zodoende de kinderen die het minder

hebben aan speelgoed, zodat ook zij kunnen

spelen en zoals U weet is spelen belanrijk

voor de ontwikkeling van een kind.

U krijgt hiervoor 2x per jaar per email een

nieuwsbrief,

zodat U als vriend van de speelgoedbank op

de hoogte blijft van alles wat de

speelgoedbank doet.

 

Wilt U vriend/in van de speelgoedbank worden.

Maak dan 10,00 over naar onze rekening

NL07 INGB 0009 1726 99 T.N.V

Stichting Speelgoedbank IKROS

onder vermelding van uw naam en email adres

Wij nemen dan contact met U op of U op onze website vermeld wilt worden

Alvast bedankt namens de kinderen

 

Maya Weissmann

 

Mevr. Vogelaar

 

Mevr en Mr Offers

 

J. Hereijgers

 

Peter Kneppers

 

28 vrienden zonder vermelding

vrienden
Aankopen door de vrienden van

50 voetballen

10 pakken klei

15 pakken stiften

800 pokemon kaarten

100 PELE voetballen

50 RONALDIHO voetballen

basketballen, waterpistolen

en veel buitenspeelgoed.

zweefvliegtuigen, waterballonnen

waterspeelgoed.

 Horloges, Sprietlampjes en Tattoo's

          Voetballen en Basketballen

              Make-up, Slijm en Nerfs